CHTO TY HETKI? / KTO TY JESTEŚ? SEZON 2

Przed wami drugi sezon projektu „Kto Ty jesteś?” W nowym cyklu wykładów wideo porozmawiamy o tym, jak Białorusini z Podlasia żyli w różnych czasach i pod różnymi rządami.

Nie ma narodu bez historii. Wiedza o przeszłości pomaga nam określić się dzisiaj i myśleć o przyszłości. Uświadomienie swoich starodawnych, mocnych korzeni jest szczególnie ważne dla mniejszości narodowej, żeby nie rozpłynąć się w morzu tytularnego narodu danego państwa. Przygotowany przez Fundację Tutaka drugi sezon lekcji historycznych „Kto ty jesteś” przybliża historię Białorusinów Podlasia od XV wieku do dnia dzisiejszego. Specjaliści opowiadają o specyfice regionu w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, o pojawieniu się białoruskiej świadomości narodowej w XIX wieku i próbach zbudowania własnego państwa na początku XX, tragedii wojen światowych i próbach budowania przez miejscowych Białorusinów autonomii kulturalnej w powojennej Polsce.

Każdy film posiada napisy w języku polskim i białoruskim.

Kto Ty Jesteś? TRAILER

✔️ Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

✔️ Projekt odbywa się w ramach programu #ArtPowerBelarus Białoruskiej Rady Kultury i Duńskiego Instytutu Kultury dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej ё

✔️ Zadanie współfinansowane ze środków The German Marshall Fund of the United States

✔️ Dofinansowano przez Ambasadę Królestwa Niderlandów w Warszawie

✔️ Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

✔️ Zadanie dofinansowane z budżetu Miasta Białegostoku

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram