Męski chór ZHRAJA

Organizujemy cykliczne warsztaty tradycyjnego białoruskiego śpiewu dla mężczyzn. Naszą nauczycielką jest mistrzyni w tej dziedzinie Iryna Maziuk. Pracuje ona od lat z techniką tradycyjnego śpiewu ze szczególnym uwzględnieniem męskiego śpiewu. Poprzez naszą pracę pielęgnujemy autentyczny białoruski folklor, zwłaszcza z Podlasia i białoruskiego Polesia. Efekty warsztatów jego uczestnicy prezentują w ramach powołanego chóru ZHRAJA.

Zadanie jest finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polski.

Projekt odbywa się w ramach programu #ArtPowerBelarus Białoruskiej Rady Kultury i Duńskiego Instytutu Kultury dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej 

Zadanie współfinansowane ze środków The German Marshall Fund of the United States 

Dofinansowano przez Ambasadę Królestwa Niderlandów w Warszawie 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram