SPIS POWSZECHNY

W 2022 roku odbył się w Polsce spis powszechny. Raz na 10 lat spisujemy się wpisując w odpowiednie tabelki dane dotyczące m.in miejsca zamieszkania, rodziny, wiary. Wypełnić musimy też rubrykę dotyczącą narodowości.

W związku z powyższym Fundacja Tutaka przygotowała akcję "Ja biełarus!" zachęcającą do zapisania się w spisie powszechnym jako osoba narodowości białoruskiej.

Jest to seria krótkich filmów, na każdym z nich widzimy jedną osobę, która przedstawia się z imienia nazwiska, mówi czym się zajmuje i w kilku zdaniach wyjaśnia swój wybór narodowości białoruskiej w swoim życiu i w spisie powszechnym. Ważne jest, że niezależnie od narodowości białoruskiej jesteśmy częścią innej wspólnoty - wspólnoty obywateli Polski. 

Nasza akcja miała na celu promowanie nie tylko białoruskich autochtonów, ale wpisała się w ogólnopolski nurt promowania mniejszości etnicznych jako grup wzbogacających kulturowo nasze państwo. 

Do akcji udało nam się zaprosić wiele osób o niezwykle zróżnicowanym przekroju społecznym. Akcja miała charakter otwarty, zapraszaliśmy do udziału wszystkich, którzy chcieli przed kamerą zachęcić innych do zapisania się w spisie powszechnym jako Białorusini. 

W nagraniach przewijają się różne osoby, również takie, które dobrze znamy jak chociażby Leon Tarasewicz, Eugeniusz Czykwin czy Igor Łukaszuk. Pojawia się również Marharita Levčuk, białoruska śpiewaczka operowa, jedna z twarzy rewolucji w Białorusi. Jednak przy całym zastępie osób znanych w naszych kręgach, zależało nam najbardziej, żeby zaprezentować takie osoby, które zazwyczaj nie przewijają się w mediach czy w wydarzeniach kulturalnych. Chcemy pokazywać Białorusinów Podlasia takimi, jakimi są - wykonywujących najróżniejsze zawody i mających najróżniejsze poglądy. 

https://www.facebook.com/watch/FundacjaTutaka/187918496395297/

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram