ŚWIATŁO W CIEMNOŚCI

Spektakl Światło w ciemności jest wspólnym projektem Teatru Tutejszego i Fundacji Tutaka. Przedstawienie powstało w oparciu o teksty i biografie twórców, którzy zostali zamordowani lub represjonowani w 1937 roku w Białorusi. W latach trzydziestych radzieckie NKWD przeprowadzało czystki wśród inteligencji białoruskiej. W nocy z 29 na 30 października 1937 r. NKWD rozstrzelało ok. 130 poetów, pisarzy, kompozytorów, ludzi sztuki. Ich ciała ukryto w nieoznaczonych, masowych mogiłach na Kuropatach pod Mińskiem. Dlatego od lat 80-tych Kuropaty stały się symbolicznym miejscem odradzającej się białoruskiej tożsamości i opozycji demokratycznej, a wraz z nastaniem dyktatury Łukaszenki, również głosem sprzeciwu wobec niego.

Kiedy w 2020 roku rozpoczęła się białoruska rewolucja, rozstrzelani poeci znowu stali się ważnym punktem odniesienia, gdyż za próbę tworzenia czy ratowania białoruskiej kultury ludzie są znów wsadzani do więzień.

W 2022 roku teatr podjął pierwszą teatralną próbę opowiedzenia o tych wydarzeniach w poetyckim spektaklu pod tytułem “37-22”, podkreślającym paralelę pomiędzy wydarzeniami roku 1937 i 2022.

W spektaklu Światło w ciemności najistotniejsza jest poezja, której nie sposób rozstrzelać, która nie poddaje się rozstrzelaniu. Teatr Tutejszy złożony z białoruskich aktorów, którzy opuścili kraj, chce dziś odnajdywać i przenosić poprzez swoją twórczość szczęśliwe chwile.

Reżyser - Andrej Saŭčanka

Aktorzy: Andrej Klašeń, Alaksiej Chałupka, Vijaleta Kandratovič, Hanna Maško, Nasta Laškovič, Jarasłava Barynava, Alaksandr Jendžyjeŭski.

Scenograf - Jura Dzivakoŭ

Kompozytor - Eryk Arłoŭ-Šymkus

Produkcja i realizacja - Fundacja Tutaka

Pokazy spektaklu:

15.10.2023 - Kierunek Wschód VII

27.10.2023 - (12:30 і 20:00) Białostocki Teatr Lalek

28.10.2023 - (20:00) Białostocki Teatr Lalek

29.10.2023 - XXVIII Festiwal Białoruskiej Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej "Bardauskaja Vosień” 

Spektakl powstał w ramach programu OFF Polska organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

#offpolska

Projekt odbywa się w ramach programu #ArtPower Belarus Białoruskiej Rady Kultury i Duńskiego Instytutu Kultury dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej.

Fundacja Tutaka bierze udział w organizowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego programie rezydencji artystycznej dla twórców i twórczyń z Białorusi i Ukrainy.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram