NASZA Misja

Działania fundacji mają na celu promocję białoruskiej kultury, również w tym wydaniu regionalnym - podlaskim. 
Chcemy promować ją nie tylko wśród Białorusinów, ale również wśród Polaków, podkreślając więzi historyczne pomiędzy tymi dwoma narodami i często wspólną spuściznę kulturalną. Zwracamy dużą uwagę na pojęcia tożsamości narodowej i etnicznej, na prawa i obowiązki obywatela, na tolerancję i współistnienie. Naszym zdaniem dzięki różnorodności, również narodowej i kulturowej, państwo jako wspólnota obywateli może się rozwijać i budować odpowiednie wzorce społeczne i obywatelskie. Wszelka nietolerancja i lęk przed innością wynika z niewiedzy, często też jest źródłem wielopokoleniowej traumy i zakorzenionej nieufności.

PROJEKTY

TUTAKA

Kultura współczesna i tradycyjna, język białoruski, muzyka, sztuka, teatr, film, czy też po prostu - spotkanie człowieka z człowiekiem. Oto niektóre z naszych projektów.

ZESPÓŁ

TUTAKA

TUTAKA łączy Białorusinów myślących o swojej tożsamości i kulturze, niezależnie od tego gdzie się urodzili i gdzie żyją. Ma to swoje odzwierciedlenie również w naszym zespole.

Paweł 
Stankiewicz

Prezes fundacji TUTAKA 

Źmicier
Kościn

Przewodniczący Rady Programowej TUTAKA, dyrektor festiwalu SONCAHRAJ

KATSIARYNA
KEIKO

Dyrektor wykonawczy

Piotr
Stankiewicz

Wiceprezes fundacji TUTAKA, specjalista ds. technicznych

MARINA
LESZCZEWSKA

Ekspertka fundacji TUTAKA

Natalia
Stsepantsova

Specjalistka ds. sponsoringu, członkini Rady Programowej TUTAKA

nastassia sukhanosik

Kierownik projektów

Kaciaryna
Dzerman

Członkini Rady Programowej TUTAKA

PARTNERZY

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram